Bel ons Mail ons

Diclaimer

Ondanks alle inspanningen kan Verbion vloeren niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Verbion vloeren behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleent. Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden overeenkomstig de leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. Veendam d.d. 9 juli 1998 onder nummer 02329709

Alle gegevens die u ons doorgeeft worden door ons opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen.